Højvandslukke i København – vær på forkant med uheldet

Hvorfor overveje højvandslukke i København og Nordsjælland? Begge områder har været plaget af heftige skybrud i flere år, som har forårsaget oversvømmelser i kældre for flere boligejere. Og når først uheldet er ude, kan det blive en økonomisk dyr omgang at få de ødelagte rum tørlagte.

Tryghed

Med rette vejledning og guidance opnår du end større tryghed

Holbarhed

Vores materialer er af bedste kvalitet og har lang levetid

Altid opdateret

Vi er opdateret på de seneste regler omkring højvandslukke

skal vi aftale et møde?

vi ser frem til at høre fra dig. Kontakt os i dag!

højvandslukke

Højvandslukke i København

Et højvandslukke i København forhindrer, at vandet fra hovedkloakken finder vej op igennem dit gulv og toilet – en omkostningsrig og klam affære. På den måde sikrer du at i tilfælde af kraftig regn eller oversvømmet kloak ude i vejen, så er dine afløb i huset sikre.

Hvad er højvandslukke?

Et højvandslukke er en stump kloakinstallation der placeres nær gulvafløbet der ønskes sikret, installationen består af to indbyggede klapper, de fungere som en sluse der tillader at vand fra huset kan blive ledt ud i kloakken, men i tilfælde af oversvømmelse i kloakken i vejen vil klapperne i højvandslukken automatisk holde vandet ude når det presser ind udefra.

Ønsker du et gratis tilbud på højvandslukke til din kloak i København eller i Nordsjælland?

Kontakt M5 Anlæg på 27 13 25 90. Vi står klar med et uforpligtende tilbud.

Hvornår vil en højvandslukke være nødvendigt?

Et højvandslukke er en ud af flere løsninger, du kan vælge for at undgå kloakvand i kælderen. Det er også muligt at vælge pumpebrønd eller tilbageløbsstop.

Har du oplevet vand i kælderen, eller er du bange for konsekvenserne af en oversvømmet kælder der lugter af kloak. Kommunen kan informere dig om vandstanden ud for dit hus, og men den viden giver det dig mulighed for at vælge en eventuel løsning inden ulykken rammer.

Den billigste løsning er ofte en højvandslukke, dog kræver denne mere vedligeholdelse end et tilbageløbsstop, samtidig er der risiko for at de bevægelige klapper i højvandslukket svigter, ved manglende vedligeholdelse.

Hvis dit hus ligger i et risikoområde vil en pumpebrønd være bedste løsning for dig. Løsningen er dyrere end tilbageløbsstop og højvandslukke men sikre altså huset og kælderen bedst mod oversvømmelser.

Der er flere faktorer der spiller ind når du søger den bedste løsning for at oversvømmelses sikre dit hus, husets konstruktion og kloaksystemet er de bærende elementer. Vi anbefaler derfor at du kontakter en kloakmester for at søge råd og vejledning til, hvilken løsning du skal vælge for at undgå oversvømmelser og vand i kælderen.

Regler vedrørende højvandslukke

Du er som boligejer ansvarlig for kloakken på din grund frem til skelbrønden, herfra overtager kommunen ansvaret. Derfor er det vigtigt at informere kommunen i tilfælde af oversvømmelser. På den måde kan du hjælpe kommunen og dig selv med udbedring af problemer i kloakken.

Mere om
højvandslukke

højvandslukke

Regler ved højvandslukke til toilet

Ønsker du at installere et højvandslukke, kræver dette ikke tilladelse fra kommunen, dog skal højvandslukke anlægget efterleve nogle fastsatte krav.

  • Montering af højvandslukke skal ske af en autoriseret kloakmester
  • Højvandslukket skal vedligeholdes og rengøres mindst én gang om året. Dog altid når lukkefunktionen har været i brug
  • Højvandslukket skal kunne lukkes både automatisk og manuelt. Den klap der bruges til manuelt at lukke skal ligeledes kunne fastholdes lukket i denne position
  • Et Højvandslukke må ikke monteres på et afløb, som modtager spildevand fra andre etager end kælderen. Dette er for at reducerer chancen for at spildevandet presses tilbage i faldstammen, og  tilbage ud af toilet og afløb, når højvandslukket lukker til
  • Det er et krav at husejer er instrueret i hvordan højvandslukket fungere, og at der til enhver tid er en vejledning i nærheden, der fortæller om vedligeholdelse og hvordan højvandslukket bruges korrekt

Mere om
højvandslukke

Installation og sikkerhed

Ved installation af højvandslukke på toilet der er placeret i kælderen er det vigtigt at højvandslukkeren er specielt godkendt til fækalieholdigt spildevand. Samtidig skal produktet være CE-mærket af type 3.

Denne model højvandslukke består ligeledes af to klapper der arbejder uafhængigt af hinanden, hvoraf den ene klap kan lukkes elektrisk. Det er essentielt at installation udføres i overensstemmelse med retningslinjerne i DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

Højvandslukke skal være forsynet med alarm. Samtidig er det et krav at der i huset, findes yderligere et toilet som ikke er tilsluttet det afløb hvorpå der er installeret højvandslukke.

Hvad koster et højvandslukke?

Prisen for et højvandslukke ligger på omkring 9 -12.000 kr inklusiv moms. Denne pris inkludere opbankning og reetablering af betondæk. Fliser eller anden beklædning er ikke inkluderet og vil som udgangspunkt være en ekstra udgift at få genetableret.

Prisen for højvandslukke til et toilet ligger på omkring 32 til 42.000 kr. Denne pris er aktuel da modellen der skal bruges skal være specielt til fækalieholdigt vand og arbejdsopgaven kræver en del flere arbejdstimer.

  • Kældergulv skal bankes op og der skal nedgraves for at finde nuværende kloakrør
  • Kloakrøret skal herefter skæres op, og højvandslukket installeres på kloakrøret således at det er muligt at rengør og efterse elementet.
  • Hullet skal fyldes igen og kældergulvet skal reetableres

Det er ikke tilladt selv at montere et højvandslukke. Det er derfor nødvendigt at kontakte en autoriseret kloakmester til at udføre opgaven.

Kontakt Broder os for skybrudssikring og højvandslukke til kloak

Har du besluttet dig for at få installeret højvandslukke i København? Du er altid velkommen til at kontakte M5 Anlæg for et uforpligtende tilbud på
88 71 07 01. Vi går hurtigt i dialog med dig, når du kontakter os omkring højvandslukke til din kloak.

Få et tilbud kvit og frit

Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os

Udfyld venligst felterne herunder